• SK | 
  • EN | 
  • HU

Projekty

Gemerské tradície a zvyky - dotácia

 25.03.2019

Dnešným dňom 25.03.2019 naša obec obdržala od predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku oznámenie o schválení dotácie na projekt „Gemerské tradície a zvyky” vo výške 2.000,-EUR

Na vypracovaní žiadosti o poskytnutie dotácie spolupracovali členovia Komisie Školstva, mládeže a kultúry pod vedením predsedníčky komisie p. Annamárie Giczei.

Miestna občianska poriadková služba II
17 / 04 / 2023

Miestna občianska poriadková služba II

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2022-004250 zo dňa 02.03.2022, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Gemerská Hôrka II", kód projektu v ITMS2014+: „312083BGV8"


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM