• SK | 
 • EN | 
 • HU

Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka

Obchodné meno: Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka v likvidácii
Sídlo:  049 12 Gemerská Hôrka 408
IČO: 36 182 371
Spoločník: Obec Gemerská Hôrka
Likvidátor: PhDr. Alexander Ambrus


Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka bola založená jediným spoločníkom, obcou Gemerská Hôrka dňa 30.01.1998 s cieľom optimálneho využívania objektov vo svojom vlastníctve, vyvíjaním podnikateľských aktivít a zabezpečenia pracovných miest pre občanov obce a okolia.

Hospodári s majetkom, ktoré je vo vlastníctve obce, menovite:

 1. budova kultúrneho domu s vybavením,
 2. areál Kúpaliska Veronika,
 3. budova Ubytovne Hôrka s vybavením.

Od svojho založenia s.r.o.:

 • organizuje v kultúrnom dome zábavné a kultúrne podujatia,
 • prevádzkuje kúpalisko a okolitý areál počas letného obdobia,
 • zabezpečuje prevádzku ubytovne s poskytovaním ubytovacích služieb,
 • vykonáva pohostinskú činnosť,
 • služby v oblasti prenájmu nehnuteľností,
 • čistenie budov,
 • bufetové činnosti,
 • služby v oblasti logistiky,
 • výdaj tovaru pre zamestnancov SCA a externých pracovníkov,
 • kadernícke služby.

V zmysle spoločenskej zmluvy Hôrka s.r.o. Gemerská Hôrka vyvíja spoločenskú činnosť v Kultúrnom dome Gemerská Hôrka, kde organizuje kultúrne, osvetové podujatia, poskytuje priestory pre firmu SCA Hygiene Products s.r.o. Gemerská Hôrka na organizovanie školiacich aktivít a spoločenských aktivít pracovníkov, poskytuje priestory na športové aktivity, prevádzkuje pohostinské zariadenie.

V letnom období prevádzkuje kúpalisko, kde poskytuje bufetové služby pre návštevníkov kúpaliska a v zimnom období prevádzkuje saunu. Počas celého roka prevádzkuje kaderníctvo, poskytujúce služby pre široké okolie.

V turistickej ubytovni Hôrka, ktorá je s maximálnou kapacitou 72 lôžok, poskytuje ubytovacie služby počas celého roka. Okrem týchto aktivít s.r.o. prenajíma priestory pre ďalšie podnikateľské subjekty, ktorým poskytuje aj služby nevyhnutné k ich činnosti.

Priemerný evidenčný počet stálych pracovníkov Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka je 9. Okrem týchto pracovníkov počas letného obdobia sú zamestnávaní študenti na dohodu pre výkon prác na prevádzku letného kúpaliska, konkrétne plavčíci, predajcovia lístkov, pomocníci v bufete kúpaliska.

Zámerom Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka je naďalej poskytovať svoje služby, neustále ich skvalitňovať a vzhľadom na existujúce možnosti ich aj rozširovať, tým vytvárať ďalšie pracovné príležitosti pre občanov obce a regiónu. Zároveň v oblasti turizmu propagovať mikroregión, s využitím všetkých svojich zariadení.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM