• SK | 
  • EN | 
  • HU

Pamätné stĺpy


         Vážení spoluobčania!

V roku 2006 sme na území obce ukončili projekt:

"Záchrana krasových javov na úpätí Hôrky a Koniara pred devastáciou a zabudnutím"

Autorom projektu je Slovenský cykloklub Slovenský kras so sídlom v Gemerskej Hôrke. Toto občianské združenie pôsobí na území našej obce 10. rok. Hlavným cieľom združenia je vytvoriť podmienky pre rozvoj cykloturizmu /prírodu šetriaci turizmus/ hlavne v Gemersko-Turňanskom krasovom území a na území historického Gemera. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantu Regionálneho environmentálneho centra pre krajiny strednej a východnej Európy z prostriedkov UNDP. Projekt podporila obec Gemerská Hôrka morálne a verejnoprospešnými prácami. Oficiálnymi partnermi boli miestne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.

Prečo vznikol tento projekt?
Gemerská Hôrka je od konca 19. storočia a začiatku 20. storočia zameraná na rozvoj priemyslu. Je to pre obec určitým spôsobom výhodné. Priemysel nám dáva pracovné príležitosti a zabezpečuje náš každodenný chlieb.

Ale!
Nezabudli sme na okolitú prírodu? Uvedomujeme si vôbec, že žijeme v najväčšej krasovej oblasti strednej Európy v Gemersko-Turnianskom krase? V oblasti, ktorú obdivuje celý svet, ktorej všetky jaskyne sú súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO? Naše obydlia ležia v bezprostrednej blízkosti Národného parku Slovenský kras. Krasové javy – chemické a fyzikálne procesy, ktoré v ňom prebiehajú majú vplyv na naše životy. Ovplyvňujú aj tvorbu životodarnej pitnej vody. Nad Gemerskou Hôrkou sa vypínajúca „Hôrka“ /juhovýchodný výbežok Koniarskej planiny/ nesie všetky znaky krasovej krajiny: na čiapke škrapové pole, na chrbte početné zvrty, na severozápadnom boku ponor, pri nohách početné a výdatné krasové vyvieračky,na Skalici je jaskyňa. Koniarska planina a Skalica sú označené ako náleziská skamenených morských živočíchov.

A čo my o tom vieme?
Veľmi málo! Na Skalickú jaskyňu sme už dávno zabudli. Cestičku k nej darmo hľadáme, zarástla ju burina a krovie. Škrapové pole, ktoré ešte pred pár rokmi dobiela vypásli čriedy kôz, už ťažko nájdeme. Bujnie na nej divá vegetácia. Početné a výdatné krasové vyvieračky sme v obci nešetrnými zásahmi zlikvidovali. Postavili sme na ne múry, budovy, parkoviská, cesty, atď. O ponore pri kamennom moste ani nevieme. Keby sme vedeli, nikdy by sme tam smeti nevyvážali! Všetka tá špina, ktorej sme sa tam od nepamäti zbavovali a robíme to dodnes sa nám vo forme pitnej vody vracia na stôl!

Ako sme sa pokúšali riešiť tento problém?
Cieľom bolo:

  • upozorniť občanov na okolitú vzácnu prírodu
  • rozšíriť vedomosti o krasových javoch
  • označiť krasové javy na území obce

Usporiadali sme prednášky - stretnutia so žiakmi miestnych škôl a s občanmi obce. Postavili sme 6 pamätných stĺpov, ktorými sme označili: Skalickú jaskyňu, Ponor pri Kamennom moste a 4 krasové vyvieračky: Pivničnú dieru, Studničku, Prameň, Dedinskú studňu.

Postavili sme informačný panel pri ceste na Koniar pred tunelom. Panel obsahuje informácie o procesoch, ktoré prebiehajú v krasovej krajine a o krasových javoch. Mapka označuje aj ich výskyt v našej obci.

Projekt sme dňa 22.júla 2006 slávnostne odovzdali verejnosti z príložitosti 6. medzinárodnej cyklotúry KARSTVELO, ktorá sa konala v rámci Gemersko-Truňanského festivalu a Dní obce Gemerská Hôrka. Bolo nám potešením, že sa naša iniciatíva stretla so záujmom a kladným prístupom.
Ďakujeme každému, kto sa do projektu zapojil a podporil ho.

Dúfame:

  • že projekt bude mať pokračovateľov,
  • že sme položili len základný kameň pre vytváranie novej prirodzenejšej tváre našej obce,
  • že nás podnietil k prehodnoteniu vzťahu k okolitej prírode a k obci,
  • že nás inšpiroval k úcte a šetrnejšiemu prístupu k nej.

Zuzana Tömölová
Predsedníčka SCK SK

PS: Pre ľahšie porozumenie som zrod krasu a v ňom prebiehajúce javy formulovala do rozprávky. Písala som ju pre Vaše deti a vnúčatá.   ---> ROZPRÁVKA <---

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM