• SK | 
  • EN | 
  • HU

Súčasnosť

Gemerská Hôrka sa nachádza na Východnom Slovensku, v Košickom kraji, v Rožňavskom okrese. Leží na rozhraní Národného parku Slovenský kras a Rimavskej kotliny na terase rieky Slaná, medzi Rožňavou a Tornaľou. Je členom Mikroregiónu Domica  a Miestnej akčnej skupiny KRAS.

Leží na území dvoch stredovekých dedín (Malach a Ozoran). Pravdepodobne patrí medzi najstarších usadlostí v regióne. Prvú zachovanú písomnú zmienku o Gemerskej Hôrke (v tom čase len Hôrke)  poznáme z roku 1413.  Kostol bol postavený v roku 1786, najprv bez veže. Veža bola postavená neskôr, ktorá je preklenutá českými plackami. V budove sa nachádza pamätná tabuľa na počesť horčanských padlých vojakov v 1. svetovej vojne. 

V obci sa prevádzkujú tri vzdelávacie inštitúcie – materská škola s maďarským a slovenským vyučovacím jazykom, základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Deti, ktoré navštevujú tieto inštitúcie, sa pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrnych podujatí, spomienkových osláv, školských výletov, enviromentálnych dní a účastí v škole v prírode.

Obyvatelia Gemerskej Hôrky žijú bohatým športovým a kultúrnym životom. Maloletí, dospelí a seniori sa radi zúčastňujú akcií, ktoré sa usporiadavajú v miestnom kultúrnom dome, na dvore kultúrneho domu, na športovom ihrisku alebo na verejných priestranstvách.

Právom sme hrdí na všetky tu pôsobiace organizácie. Tanečná skupina Napsugár pravidelne vystúpuje na oslavách Dňa matiek, oslavách vianočných a na oslavách dňa obce, tak u nás doma ako aj v iných okolitých obciach a aj v zahraničí. Popri tanečnej skupine sa vytvoril záujmový krúžok ručných prác 3K, ktorý sa zameriava na kreatívne využitie voľného času detí. Členovia cirkevnej speváckej skupiny vystupujú na oslavách dní obce, na vianočnom koncerte v kostole a radi sa zúčastňujú na stretnutiach s inými speváckymi skupinami. Spoločnosť reformovanej cirkvi v Gemerskej Hôrke je súčasťou Gemerskej reformovanej diecézy. Táto spoločnosť je veľmi aktívna, ktorá organizuje množstvo zaujímavých programov pre komunitu (dobrovoľné skrášľovanie obce, charitatívný ples, letný tábor pre deti) u nás, ale aj v iných obciach. Futbalový klub Gemerská Hôrka zahŕňa tri futbalové mužstvá, od najmenších až po dospelých, na okresnej i krajskej úrovni. Členmi Slovenského cykloklubu Slovenský kras sú nielen miestni občania, ale aj občania susedných obcí, ktorí sa radi bicyklujú. Telocvičňu BOTOND môžu navštevovať všetci tí, ktorých láka kulturistika. Najobľúbenejšiu zábavu počas leta poskytuje kúpalisko VERONIKA.

Tí, ktorí si chcú oddychnúť u nás, majú možnosť využívať izby penziónu Skalná ružaturistickej ubytovne Hôrka. V budove penziónu Skalná ruža sa nachádza turistická informačná kancelária, okrem toho si tu môžete požičať bicykel a odtiaľto začína náučný chodník Krasové javy Hôrky.

O chorých dospelých sa stará všeobecný lekár v budove vedľa kultúrneho domu.

Máme tu tri obchody, v ktorých sa predávajú potraviny, zelenina a jeden obchod s kvetmi a darčekmi.

V obci pôsobia dva známe závody na Slovensku. Prvým je švédska spoločnosť Essity Slovakia a druhým je Domitri s.r.o. Obidve spoločnosti patria medzi najväčších zamestnávateľov v regióne. Zamestnanie pre obyvateľov ponúkajú aj súkromní podnikatelia.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM