• SK | 
  • EN | 
  • HU

Dejiny Mölnlycke

Vybudovanie veľkokapacitných podnikov na výrobu papiera a celulózy na Slovensku prinieslo so sebou, že štát prestal podporovať rozvoj 100 ročnej prevádzky v Gemerskej Hôrke.

Uvedená tendencia prístupu majiteľa k vlastníctvu ako aj pokročilé fyzické opotrebovanie a morálne zaostávanie výrobných prostriedkov a sprísnenie ekologických limitov od polovice 80-tich rokov v maximálnej miere ohrozili ďalšiu existenciu podniku.

Pod vedením GR Slovcepa, štátny podnik Gemerská celulózka a papiereň od r. 1980 zvolila cestu náhradného riešenia záchrany zamestnanosti v regióne na úrovni 600 pracovných miest zmenou výrobného programu smerovaním do oblastí hygienických výrobkov.

V novovybudovaných objektoch vo dvoch etapách bola rozbehnutá výroba dámskych hygienických vložiek, netkaného textilu a v r. 1988 detských plienok.

Na základe strategicky významného rozhodnutia GR Slovcepa ohľadne zmeny výrobného programu v Gemerskej Hôrke ďalším rozhodujúcim krokom bolo nájsť zahraničného partnera na založenie spoločného podniku v oblasti hygienických výrobkov.

V r. 1986 sa začali prvé rokovania so švédskou firmou Mölnlycke na prípravu dokumentov a projektov k založeniu spoločného podniku.

Trvalo to 6 rokov, keď v rámci prvej vlny privatizácie v r. 1992 v mesiaci apríl sa podarilo podpísať zmluvu o založení spoločného podniku s kapitálovou účasťou 73 % Mölnlycke a 27 % Gemerská celulózka a papiereň.

Dňom 14.4.1992 sa začala písať nová etapa v 100 ročnej histórii premyslenej výroby v Gemerskej Hôrke, prechodom neekologickej výroby na hygienickú výrobu, bez ekologického zaťaženia životného prostredia v okolí Gemerskej Hôrky.

Po zahájení svojej činnosti, švédska spoločnosť, ktorá od r. 1998 zmenila svoj názov na SCA Hygiene products, s r.o. uplatnením predkupného práva rozšírila svoje aktivity na celé územie bývalej celulózky a rozšírením výrobných kapacít zvýšila zamestnanosť v regióne nad pôvodný počet Gemerskej celulózky a papierne.

Ing. Ondrej Bodnár

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM