• SK | 
  • EN | 
  • HU

Klub invalidných dôchodcov

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Gemerskej Hôrke už pôsobí dlhšiu dobu. V súčasnosti má 66 členov, z toho 6 vedúcich členov.

Hlavným cieľom zväzu je poskytovanie pomoci ako aj oboznamovanie so zákonnými nárokmi na kompenzáciu zdravotného postihnutia členom organizácie.

Medzi ďalšie činnosti zväzu patrí organizovanie:

  • návštev imobilných a ťažko chorých členov (2 krát ročne),
  • zdravotníckych prednášok, ktoré vykonávajú odborní lekári,
  • výletov do liečebných kúpeľov za účelom zlepšenia zdravotného stavu členov zväzu,
  • osláv Dňa žien, Vianoc, ...
  • poskytovania pomoci na príprave Dňa obce,
  • iných kultúrno-spoločenských a charitatívnych akcií.

Činnosť zväzu podporuje samospráva, ako aj dobrovoľní darcovia. Svoju podporu zväzu môžete prejaviť finančným príspevkom na nasledovný účet:

Slovenská sporiteľňa, a.s. Filiálka Plešivec

Okružná 428, 049 11 Plešivec

 č.ú.: 0511957090/0900
                                                  

V mene nášho zväzu Vám ďakujeme.

Šarlota Szabóová Dózsová
predsedníčka

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM