• SK | 
  • EN | 
  • HU

Projekty

Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

 27.08.2018

Dňa 27. augusta 2018 sme začali s Rekonštrukciou požiarnej zbrojniceFinančnú dotáciu vo výške 30.000,- EUR na stavebné práce sme získali v rámci výzvy č. VII.-2017 na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov požiarnych zbrojníc od Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Jedná sa o projekt na výmenu strešnej krytiny, výmenu okien a dverí, výmenu vstupných vrát na sekčné, rekonštrukciu fasády, opravu vnútorných omietok, opravu časti podlahy vo vnútri objektu a demontáž a spätná montáž bleskozvodu.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce


Projekty / Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Projekty / Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Projekty / Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Projekty / Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Projekty / Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Projekty / Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Projekty / Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Miestna občianska poriadková služba II
17 / 04 / 2023

Miestna občianska poriadková služba II

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2022-004250 zo dňa 02.03.2022, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Gemerská Hôrka II", kód projektu v ITMS2014+: „312083BGV8"


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM