• SK | 
  • EN | 
  • HU

Kontakty

Toto webové sídlo www.gemerskahorka.eu spravuje Obec Gemerká Hôrka. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).


Správca obsahu

Obec Gemerská Hôrka

Adresa:
Obec Gemerská Hôrka
Gemerská Hôrka 151
049 12 Gemerská Hôrka

Tel: +421 (0)58/7921 225

IČO:  00328219

Bankové spojenie: IBAN: SK82 5600 0000 0021 2829 2005


Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 1288
Rozloha: 1279 ha
Prvá písomná zmienka: z roku 1243 (1413)


Elektronické adresy

Obecný úrad:


obec@gemerskahorka.eu

Starosta:

starosta@gemerskahorka.eu

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@gemerskahorka.eu
info@gemerskahorka.eu

Kompetencie:
Obec Gemerská Hôrka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


Stavebný úrad pre obec Gemerská Hôrka je zriadený na Miestnom úrade v Plešivci. Úradné hodiny na stavebnom úrade:

Pondelok   7:15 - 11:45 13:15 - 15:15
Utorok 7:15 - 11:45 13:15 - 15:15
Streda nestránkový deň
Štvrtok 7:15 - 11:45 13:15 - 16:45
Piatok 7:15 - 12:45


Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM