• SK | 
  • EN | 
  • HU

Projekty

Výmena strešnej krytiny na ZŠ s VJS

 31.07.2018

Dňa 31. júla 2018 sme začali s rekonštrukčnými prácami na oprave strechy Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Rekonštrukčné práce na základe výberového konania bude vykonávať firma ROOF COM s.r.o. - Vyšná Slaná za 24.692,40,-€, pričom sme na tieto práce získali finančnú dotáciu od Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 11.000,-€

Rekonštrukciu strechy Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským sme ukončili dňa 4.9.2018. Môžeme vyhlásiť, že dodávateľ stavebných prác ROOF COM Vyšná Slaná predviedla dokonalú prácu, a pevne veríme, že v budúcnosti nedôjde k zatečeniu priestorov základnej školy.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Projekty / Výmena strešnej krytiny na ZŠ s VJS
Projekty / Výmena strešnej krytiny na ZŠ s VJS
Projekty / Výmena strešnej krytiny na ZŠ s VJS
Projekty / Výmena strešnej krytiny na ZŠ s VJS
Projekty / Výmena strešnej krytiny na ZŠ s VJS
Miestna občianska poriadková služba II
17 / 04 / 2023

Miestna občianska poriadková služba II

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2022-004250 zo dňa 02.03.2022, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Gemerská Hôrka II", kód projektu v ITMS2014+: „312083BGV8"


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM