• SK | 
 • EN | 
 • HU

Projekty

Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome

 09.07.2018

Dňa 09.07.2018 sme obdržali od Ministerstva financií SR oznámenie, že po posúdení našej žiadosti nám poskytujú účelovú dotáciu v sume 13 500,- €, ktorá je účelovo viazaná na čiastočnú úhradu výdavkov akcie Zastrešenia pódia pri Kultúrnom dome v Gemerskej Hôrke

Tieto finančné prostriedky by mali byť poukázané na náš účet do 14 kalendárnych dní, takže na XXIII. Dní obce bude postavené nové vonkajšie pódium (javisko) aj so zastrešením.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Projekty / Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome
Projekty / Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome
Projekty / Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome
Projekty / Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome
Projekty / Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome
Projekty / Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome
  Miestna občianska poriadková služba II
  17 / 04 / 2023

  Miestna občianska poriadková služba II

  DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2022-004250 zo dňa 02.03.2022, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Gemerská Hôrka II", kód projektu v ITMS2014+: „312083BGV8"


  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Streda: Nestránkový deň
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár udalosti

  Sociálna sieť

  Partnerská obec

  Pečať rozvoja

  DCOM

  DCOM