• SK | 
  • EN | 
  • HU

Projekty

Parčík vedľa autobusovej zastávky

 03.05.2018

Minister životného prostredia László Sólymos vydal rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2018 na projekt "Parčík vedľa autobusovej zastávky" v centrálnej časti obce vo výške 5.000,- EUR pri minimálnej spoluúčasti obce vo výške 5% nákladov, t.j. 263,16 EUR.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Miestna občianska poriadková služba II
17 / 04 / 2023

Miestna občianska poriadková služba II

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2022-004250 zo dňa 02.03.2022, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Gemerská Hôrka II", kód projektu v ITMS2014+: „312083BGV8"


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM