• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Rekonštrukcia ČOV Gemerská Hôrka

 24.02.2023

Názov projektu: Rekonštrukcia ČOV Gemerská Hôrka
Hlavným cieľom projektu je: Zlepšiť podmienky obyvateľov z MRK prostredníctvom
dobudovania inžinierskych sieti v obci Gemerská Hôrka.
Kód projektu v ITMS2014+ : 312061BWU7
Trvanie projektu: 01/2022 – 04/2023
Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Nenávratný finančný príspevok: 227 733,29 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sprostredovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prijímateľ: Obec Gemerská Hôrka
Úradná tabuľa / Rekonštrukcia ČOV Gemerská Hôrka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM