• SK | 
 • EN | 
 • HU

Firmy a podniky

Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka

 25.05.2016

Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka
049 12 Gemerská Hôrka 408
Tel.:

e-mail: horka.sro@stonline.sk


Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka bola založená jediným spoločníkom, obcou Gemerská Hôrka dňa 30.01.1998 s cieľom optimálneho využívania objektov vo svojom vlastníctve, vyvíjaním podnikateľských aktivít a zabezpečenia pracovných miest pre občanov obce a okolia.

Hospodári s majetkom, ktoré je vo vlastníctve obce, menovite:

 1. budova kultúrneho domu s vybavením,
 2. areál kúpaliska,
 3. budova ubytovne Hôrka s vybavením.

Od svojho založenia s.r.o.:

 • organizuje v kultúrnom dome zábavné a kultúrne podujatia,
 • prevádzkuje kúpalisko a okolitý areál počas letného obdobia,
 • zabezpečuje prevádzku ubytovne s poskytovaním ubytovacích služieb,
 • vykonáva pohostinskú činnosť,
 • služby v oblasti prenájmu nehnuteľností,
 • čistenie budov,
 • bufetové činnosti,
 • služby v oblasti logistiky,
 • výdaj tovaru pre zamestnancov SCA a externých pracovníkov,
 • kadernícke služby.

V zmysle spoločenskej zmluvy Hôrka s.r.o. Gemerská Hôrka vyvíja spoločenskú činnosť v kultúrnom dome Gemerská Hôrka, kde organizuje kultúrne, osvetové podujatia, poskytuje priestory pre firmu SCA Hygiene Products s.r.o. Gemerská Hôrka na organizovanie školiacich aktivít a spoločenských aktivít pracovníkov, poskytuje priestory na športové aktivity, prevádzkuje pohostinské zariadenie.

V letnom období prevádzkuje kúpalisko, kde poskytuje bufetové služby pre návštevníkov kúpaliska a v zimnom období prevádzkuje saunu. Počas celého roka prevádzkuje kaderníctvo, poskytujúce služby pre široké okolie.

V turistickej ubytovni Hôrka, ktorá je s maximálnou kapacitou 72 lôžok, poskytuje ubytovacie služby počas celého roka. Okrem týchto aktivít s.r.o. prenajíma priestory pre ďalšie podnikateľské subjekty, ktorým poskytuje aj služby nevyhnutné k ich činnosti.

Ďalšou podnikateľskou aktivitou s.r.o. je poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb pre SCA Hygiene Product s.r.o. Gemerská Hôrka, poskytované pracovníkmi Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka. Táto činnosť je prevádzaná od vzniku s.r.o. na základe zmluvy o poskytovaní týchto služieb a neustále sa rozširuje tak, ako sa rozširujú výrobné kapacity závodu. Zároveň sa vytvárajú nové pracovné príležitosti v tejto profesií. Upratovacia činnosť sa vykonáva na dve zmeny podľa harmonogramu, určeného objednávateľom. V rámci tejto činnosti organizácia bola dňom 15.12.2008 certifikovaná a vyhovela požiadavkám ISO 9001 : 2008 pre činnosti: - zabezpečovanie upratovania a čistenia budov a zariadení.

Priemerný evidenčný počet stálych pracovníkov Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka je 24. Okrem týchto pracovníkov počas letného obdobia sú zamestnávaní študenti na dohodu pre výkon prác na prevádzku letného kúpaliska, konkrétne plavčíci, predajcovia lístkov, pomocníci v bufete kúpaliska.

Zámerom Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka je naďalej poskytovať svoje služby, neustále ich skvalitňovať a vzhľadom na existujúce možnosti ich aj rozširovať, tým vytvárať ďalšie pracovné príležitosti pre občanov obce a regiónu. Zároveň v oblasti turizmu propagovať mikroregión, s využitím všetkých svojich zariadení.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM