• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Predloženie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

 14.12.2023

Predloženie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce - právnické osoby, organizácie, občianske združenia

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Gemerská Hôrka č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Gemerská Hôrka, termín na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií pre miestne organizácie, občianske združenia a záujemcov o dotáciu z rozpočtu Obce Gemerská Hôrka  je do 15. decembra príslušného kalendárneho roka. Výnimočne v r. 2023 žiadosť o dotáciu je možné podať do 31.12.2023.

Podmienky  poskytnutia dotácie nájdete na nasledovnom odkaze: gemerskahorka.eu/vzn/účinné

Žiadosť sa podáva osobne na sekretariáte obecného úradu, poštou na adresu: Obec Gemerská Hôrka, 049 12  Gemerská Hôrka č. 151, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: info@gemerskahorka.eu  (naskenovaná žiadosť podpísaná oprávnenou osobou na podanie žiadosti).

Žiadosť podaná po stanovenom termíne nebude posudzovaná.

Dotácie z rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Vzor žiadosti, rozpočtu a vyúčtovania dotácie nájdete v položke Tlačivá a žiadosti.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM