• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

ÚRSO Potvrdenie o cene zo dňa 03.07.2023 za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

 06.07.2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre regulovaný subjekt Obec Gemerská Hôrka vydáva potvrdenie o cene na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia túto cenu:
- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: 0,9591 €/m3.
Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.
Podľa Regulačnej politiky zo dňa 29.03.2022 sa 6. regulačným obdobím rozumie obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM