• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Vyhlásenie 2. kola výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ/ky MŠ v Gemerskej Hôrke

 30.06.2023

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ(-ka) MŠ v Gemerskej Hôrke

Obec Gemerská Hôrka

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

2. kolo výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy so sídlom Gemerská Hôrka č. 7
s predpokladaným nástupom od 24. augusta 2023

Termín podania žiadostí: do 21. júla 2023 do 12:00 hod.

Viac informácií v pripojenom dokumente.Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM