• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ(-ka) MŠ v Gemerskej Hôrke

 31.05.2023

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ(-ka) MŠ v Gemerskej Hôrke

Obec Gemerská Hôrka

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy so sídlom Gemerská Hôrka č. 7
s predpokladaným nástupom od 24. augusta 2023

Termín podania žiadostí: do 22. júna 2023 do 12:00 hod.

Viac informácií v pripojenom dokumente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM