• SK | 
 • EN | 
 • HU

Aktuality

Pozvánka na VIII. zasadnutie OZ

 03.10.2019

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 03. októbra 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke


Návrh programu: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Plnenie rozpočtu za II./Q 2019
 5. Prejednanie došlých žiadostí
 6. Prejednanie zapájania sa do novovyhlásených výziev a stav prebiehajúcich projektov
 7. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka
 8. Diskusia
 9. Záver

V Gemerskej Hôrke, dňa 27. 9. 2019

Ing. Tibor Balázs

starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM