• SK | 
 • EN | 
 • HU

Aktuality

Pozvánkna na ustanovujúce zasadnutie OZ

 19.11.2018

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam I. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 23. novembra 2018 17.00 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Gemerskej Hôrke


     Návrh programu :  

 1. Otvorenie
 2. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 9. Voľba návrhovej komisie
 10. Menovanie zástupcu starostu
 11. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Diskusia
 14. Záver

V Gemerskej Hôrke, dňa 19. 11. 2018

Ing. Balázs Tibor

starosta obce 

Očakávanie Veľkej noci
18 / 04 / 2019

Očakávanie Veľkej noci

Dňa 18. apríla 2019 sa konalo podujatie „Očakávanie Veľkej noci“ pre deti v miestnej Dome tradícií.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM