• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 29.06.2017

Týmto Vás pozývam na III. zasadnutie v roku 2017 Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, ktoré sa bude konať dňa 29.06.2017 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.

Návrh programu :         

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Výsledok hospodárenia Hôrky s.r.o. za rok 2016

5. Záverečný účet obce za rok 2016

6. Schválenie rozpočtu na rok 2017

7. Rôzne :       a.) Program na Dni obce 2017

                         b.) Žiadosť p. Karola Kardoša

8. Diskusia

9. Záver 

V Gemerskej Hôrke, dňa 22.06.2017

Ing. Tibor Balázs 

starosta obce

Oprava cesty
17 / 10 / 2017

Oprava cesty

Oznamujeme obyvateľom obce, že po viacnásobnom zasielaní našej žiadosti na VÚC Košice, odbor dopravy, o opravu cesty III. triedy medzi Gemerskou Hôrkou a Hucínom v priebehu minulého týždňa došlo k realizácií opravy cestného telesa od kamenného mosta až po osadlosť Žilka smerom na Hucín.


1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja