• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

 30.09.2019

Obec Plešivec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 39, §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „V264 - Gemerská Hôrka – kabelizácia VN (BR264-BA=BR264-AU)“ na pozemkoch v katastrálnom území Plešivec a Gemerská Hôrka, v zastavanom a mimo zastavaného územia obcí, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia (príloha pre stavebníka).

Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca
27 / 02 / 2020

Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca

Spoločnosť DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice–Barca, IČO: 364 747 11, ktorá je držiteľom povolenia a prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom 351/2011, par. 66 a vydaným územným rozhodnutím týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Hôrka, že v plánovanom termíne 15.03.2020 sa zahajujú stavebné práce, súvisiace s realizáciou optickej trasy: „Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca“


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM