• SK | 
  • EN | 
  • HU

Voľby do VÚC 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrído územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

​Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradnika do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:
gemhorka@nextra.sk 


Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 049
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 222
Volebná účasť 21,16 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 222
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 211
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 188


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM