• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Usmernenie obce Gemerská Hôrka v súvislosti s ochorením COVID-19 pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

 02.04.2020

Obec Gemerská Hôrka na základe Opatrenia hlavného hygienika o prerušení prevádzky všetkých druhov škôl, Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o prerušení vyučovania vo všetkých druhoch škôl a o prerušení činnosti vybraných druhov školských zariadení zo dňa 12. marca 2020 a Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení, vydáva usmernenie pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania.

Pozvánka na XVII. zasadnutie OZ
27 / 11 / 2020

Pozvánka na XVII. zasadnutie OZ

Pozvánka na XVII. zasadnutie OZ , konaného dňa 3. decembra 2020 v zasadačke Kultúrneho domu v Gemerskej Hôrke


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM