• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Zníženie platu starostu a zamestnancov obce

 06.04.2020

Vážená poslankyňa

Vážení poslanci

Vážený p. hlavný kontrolór,
.
Mimoriadna epidemiologická situácia vyvolaná masívnym šírením koronavírusu COVID-19 prerastá v posledných dňoch do ekonomickej krízy, ktorá bude mať vážny dopad aj na hospodárenie samosprávy Obce Gemerská Hôrka. Z dôvodu prehlbujúcej sa krízy, ktorá sa podľa očakávaní prejaví v nasledujúcich mesiacoch aj vo zvyšujúcej sa nezamestnanosti, musíme počítať aj s výpadkami z príjmov obce na podielových daniach fyzických osôb ako aj na miestnych daniach a poplatkoch. Zníženie príjmov môžeme očakávať aj z prenájmu obecného majetku, takisto budeme evidovať zníženie poplatkov za služby poskytované v školách a školských zariadeniach. Celkový ekonomický dopad je v tejto neistej situácií veľmi ťažké kvantifikovať. Isté však je, že v prípade poklesu príjmov bude musieť pristúpiť obec aj k okresaniu výdavkovej časti svojho rozpočtu. Dotkne sa to plánovaných investícií, dotačnej schémy, ale aj platov zamestnancov.
.
Uvedomujúc si vážnosť situácie, vážená Pani poslankyňa, Pán hlavný kontrolór a vážení Páni poslanci, som sa rozhodol ísť príkladom a zrieknuť sa zvýšenia svojho starostovského platu, ktoré mi bolo schválené v rozsahu 30%, na obdobie trvania mimoriadnej situácie a poberať zákonom určený základný plat starostu. Taktiež som sa rozhodol od 01. 04. 2020 znížiť poprípade zrušiť všetkým zamestnancom osobné ohodnotenie v plnej výške.
.
Týmto aktom spoločne odštartujeme prípravu krízového rozpočtu Obce Gemerská Hôrka na rok 2020.
.
Spoločne to zvládneme!
Ing. Tibor Balázs
starosta obce 
Koniec testovania v Gemerskej Hôrke
24 / 01 / 2021

Koniec testovania v Gemerskej Hôrke

Skončilo sa testovanie na ochorenie COVID-19. V Gemerskej Hôrke na jedinom testovacom odbernom mieste sa otestovalo 939 ľudí, z toho v sobotu 571 a v nedeľu 368.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM