• SK | 
 • EN | 
 • HU

Aktuality

Gemerská Hôrka v roku 2019

 31.12.2019

Prehľad činností realizovaných v roku 2019:

 1. Výstavba 11 b. j. nájomných bytov   
 2. Výstavba multifunkčného ihriska
 3. Zateplenie budovy Obecného úradu
 4. Úprava priestoru pred Obecným úradom
 5. Nákup pozemku pre výstavbu zberného dvora
 6. Zabezpečenie požiarneho vozidla CAS 32 Tatra T-148
 7. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre DHZ obce
 8. Realizácia odstavnej plochy pre osobné autá pri cintoríne
 9. Oplotenie dvora Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
 10. Oplotenie dvora Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským zo strany cintorína
 11. Vymaľovanie časti priestorov Základnej školy s VJM
 12. Zorganizovanie úspešných akcií – Dni obce, rôzne kultúrne akcie a výstavy, plesy, Deň dôchodcov, Mikuláš, Kapustnica Horkai, divadlo a ďalšie...
 13. Vybudovanie oplotenie pri skládke TKO smerom na Hucín
 14. Oplotenie detského ihriska pri 2x17 b. j.
 15. Umiestnenie lavičiek pri zdravotnom stredisku
 16. Zavedenie miestnej občianskej poriadkovej služby


Aktuality / Gemerská Hôrka v roku 2019
IV. Retro bál v Gemerskej Hôrke
10 / 02 / 2020

IV. Retro bál v Gemerskej Hôrke

Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka a Obec Gemerská Hôrka Vás pozýva na IV. RETRO BÁL, usporiadaný 7. marca 2020 o 20:00 hodine v Kultúrnom dome v Gemerskej Hôrke.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM