• SK | 
 • EN | 
 • HU

Aktuality

Gemerská Hôrka v roku 2018

 02.01.2019

Realizované a začaté práce v roku 2018: 

 1. Rekonštrukcia Kultúrneho domu – zníženie energetickej náročnosti budovy
 2. Otvorenie nového Domu tradícií   
 3. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
 4. Výmena strešnej kritiny, rekonštrukcia oplotenia a  realizácia altánku v ZŠ s VJS
 5. Znovuvybudovanie vonkajšieho javiska pri Kultúrnom dome
 6. Pravidelná údržba a oprava čerpadiel na čističke odpadových vôd a prečerpávacích staniciach
 7. Začaté práce na 11 b.j. nájomného bytu
 8. Osadenie solárnych lámp na cintoríne
 9. Realizácia parčíku vedľa autobusovej zastávky
 10. Získanie 100%-ho podielu vlastníctva Domu dôchodcov
 11. Vybudovanie nového detského ihriska
 12. Realizácia klimatizácie v priestoroch Obecného úradu
 13. Zorganizovanie úspešných akcií – Dni obce, turistický pochod, rôzne kultúrne akcie a výstavy, plesy, Deň dôchodcov, Mikuláš, Kapustnica Horkai, divadlo, deň detí a ďalšie...
 14. Schválené projekty – realizácia chodníka smerom na Jelšavu
 15. Podané projekty – zateplenie budovy OÚ, revitalizácia priestoru vedľa OÚ, vytvorenie chodníka na ceste smerom na Jelšavu - II.etapa, vytvorenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci 


Aktuality / Gemerská Hôrka v roku 2018
Gemerské tradície a zvyky
21 / 08 / 2019

Gemerské tradície a zvyky

Obec Gemerská Hôrka a Komisia mládeže, školstva a kultúry obce Gemerská Hôrka vás pozývajú na deň ľudového umenia, kde sa môžete zoznámiť s gemerskými tradíciami a zvykmi


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM