• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 30.11.2018

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 30. novembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke


Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Prejednanie zriadenia komisií Obecného zastupiteľstva
5. Prejednanie stavu niektorých prebiehajúcich projektov (Kultúrny dom, Zberný dvor, Chodník pri hlavnej ceste, 11 b.j. nájomné byty )
6. Diskusia
7. Záver

V Gemerskej Hôrke, dňa 26.11.2018

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

III. RETRO bál v Gemerskej Hôrke
06 / 02 / 2019

III. RETRO bál v Gemerskej Hôrke

Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka a Obec Gemerská Hôrka Vás pozýva na III. RETRO BÁL, usporiadaný 2. marca 2019 o 20:00 hodine v Kultúrnom dome v Gemerskej Hôrke.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM