• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 25.10.2018

Týmto Vás pozývam na V. zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 25.10.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.


Návrh programu :

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018
5. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č.7/2015
6. Prerokovanie ponúk na opravy časti cesty pre M&G Spedition
7. Prerokovanie spoluúčasti obce pri projekte na Miestne občianske
poriadkové služby ( MOPS ) a Wifi pre obec
8. Stav hospodárenia Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka za 1-9/2018
9. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov
10. Prejednanie žiadosti Alexandra Baloga
11. Diskusia
12. Záver

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Očakávanie Veľkej noci
18 / 04 / 2019

Očakávanie Veľkej noci

Dňa 18. apríla 2019 sa konalo podujatie „Očakávanie Veľkej noci“ pre deti v miestnej Dome tradícií.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM