• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 28.08.2018

Týmto Vás pozývam na IV. zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 28.08.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.


Návrh programu :         

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Plnenie rozpočtu za II.Q.2018

5. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov

6. Prejednanie stavu na obecnej ČOV

7. Prejednanie žiadosti Alexandra Baloga

8. Rôzne, diskusia

9. Záver


Žiadam o dochvíľnu účasť!

V Gemerskej Hôrke, dňa 24.08.2018

                                                                           Ing. Balázs Tibor

                                                                                                   starosta obce

Deň maďarskej kultúry
15 / 01 / 2019

Deň maďarskej kultúry

Obec Gemerská Hôrka a Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka vás pozýva na kultúrny program, organizovaný pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry, konaného 26. januára 2019 o 14:30 v Kultúrnom dome v Gemerskej Hôrke


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM