• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 23.08.2018

Týmto Vás pozývam na IV zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 23.08.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.

Návrh programu :   

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Plnenie rozpočtu za II.Q.2018

5. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov

6. Prejednanie stavu na obecnej ČOV

7. Prejednanie žiadosti Alexandra Baloga

8. Rôzne, diskusia

9. Záver

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Očakávanie Veľkej noci
18 / 04 / 2019

Očakávanie Veľkej noci

Dňa 18. apríla 2019 sa konalo podujatie „Očakávanie Veľkej noci“ pre deti v miestnej Dome tradícií.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM