• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 03.07.2018

Týmto Vás pozývam na III. zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 03.07.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.

Návrh programu :   

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017

5. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018

6. Plnenie rozpočtu za I.Q.2018

7. Povinné uznesenie OZ pred komunálnymi voľbami

8. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov

9. Rôzne, diskusia

10. Záver

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

III. RETRO bál v Gemerskej Hôrke
06 / 02 / 2019

III. RETRO bál v Gemerskej Hôrke

Hôrka s.r.o. - Gemerská Hôrka a Obec Gemerská Hôrka Vás pozýva na III. RETRO BÁL, usporiadaný 2. marca 2019 o 20:00 hodine v Kultúrnom dome v Gemerskej Hôrke.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM