• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Rekonštrukcia časti verejného vodovodu

 22.05.2018

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice vydal Verejnú vyhlášku na uskutočnenie vodnej stavby "Gemerská Hôrka - rekonštrukcia časti verejného vodovodu". Rekonštrukcia sa bude týkať tzv. Úzkej ulice (viď priložený situačný výkres). So stavbou sa má začať po právoplatnosti stavebné povolenia, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Výstavba nájomného bytu
16 / 06 / 2018

Výstavba nájomného bytu

Dňa 14.06.2018 došlo v budovách Ministerstva dopravy a výstavby v Bratislave k podpisu zmlúv medzi Ministerstvom dopravy a výstavby , v zastúpení Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálnym tajomníkom služobného úradu a medzi našou obcou Gemerská Hôrka, v zastúpení Ing. Tibor Balázsom, starostom obce.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja