• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 15.03.2018

Týmto Vás pozývam na II. zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 15.03.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.


Návrh programu :         

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Zloženie sľubu poslancov náhradníkov

5. Plnenie rozpočtu za rok 2017

6. Stav hospodárenia Hôrky s.r.o. – Gemerská Hôrka za rok 2017

7. Prerokovanie došlých žiadostí

8. Návrh rozpočtu na rok 2018

9. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť!

V Gemerskej Hôrke, dňa 08.03.2018

                                                                           Ing. Balázs Tibor

                                                                                                   starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM