• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Spoločenstva vlastníkov lesných pozemkov v GH

 02.03.2018

Spoločenstvo vlastníkov lesných pozemkov v Gemerskej Hôrke – pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 02.03.2018 od 16.00 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov v Gemerskej Hôrke s nasledovným programom:

1.    Otvorenie

2.    Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Oboznámenie s hospodárskym výsledkom spoločenstva za rok 2017

4.    Schválenie ročnej účtovnej uzávierky 2017

5.    Rozdelenie požiarnych hliadok a ďalších úloh na rok 2018

6.    Oboznámenie členov s novým hospodárskym plánom na ďalších 10 rokov

7.    Diskusia

8.    Schválenie uznesení

9.    Záver

v Gemerskej Hôrke, dňa 16.2.2018

                                                                                                               Katarína Szabová

                                                                                                        predseda spoločenstva

Pozvánka na zasadnutie OZ
09 / 12 / 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Vás pozýva na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 12. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM