• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Výberové konanie - Riaditeľ MŠ

 12.01.2018

Obec Gemerská Hôrka

vyhlasuje v zmysle zák. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Gemerskej Hôrke, 049 12 Gemerská Hôrka č.7 s predpokladaným nástupom 01.2.2018

Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Obec Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka č.151, Tel./fax. 058/7921 225 do 22. januára 2018 do 12.00 hodiny.

Na obálku prosíme uviesť : „Výberové konanie-riaditeľ MŠ“ - Neotvárať !  

Pozvánka na zasadnutie OZ
09 / 12 / 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Vás pozýva na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 12. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM