• SK | 
 • EN | 
 • HU

Aktuality

Práce realizované v roku 2017

 06.01.2018

Práce realizované v roku 2017:

 1. Rekonštrukcia strechy domu tradícií   
 2. Rekonštrukcia cesty k nájomným bytom nižšieho štandardu  
 3. Rekonštrukcia sociálnych miestností v Dome dôchodcov
 4. Oprava strechy veže požiarnej zbrojnice
 5. Zabezpečenie výbavy pre dobrovoľný hasičský zbor
 6. Realizácia opravy vodovodnej prípojky k rodinným domom pri bývalom družstve
 7. Oprava prístrešku nad schodami pri Obecnom úrade
 8. Oprava stropu v obecnej posiľňovni
 9. Realizácia betónového základu pre javisko pri Kultúrnom dome
 10. Pravidelná údržba a oprava čerpadiel na čističke odpadových vôd a prečerpávacích staniciach 
 11. Práce realizované vo vzdelávacích inštitúciach – maľovanie, výmena detského ihriska, výmena oplotenia, výmena kotla,  realizácia altánku, oprava pieskoviska
 12. Zorganizovanie úspešných akcií – Deň obce, turistický pochod, rôzne kultúrne akcie a výstavy, plesy, Deň dôchodcov, Mikuláš, Kapustnica Horkai, divadlo a ďalšie...
 13. Schválené projekty – zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu, rekonštrukcia strechy ZŠ s VJS
 14. Podané projekty – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, revitalizácia priestoru vedľa autobusovej zastávky, výstavba 11 b.j nájomného bytu
 15. Výroba a osadenie zábradlia ku schodom na cintoríne
 16. Rekonštrukcia cesty smerom na Hucín
 17. Oprava oporného múru nad vrtom pre pitnú vodu
 18. Vedenie aktivít a všeobecnej agendy v rámci prenesenej kompetencie štátu na obce

Aktuality / Práce realizované v roku 2017
Pozvánka na zasadnutie OZ
09 / 12 / 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Vás pozýva na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 12. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM