• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Rekonštrukcia strechy Domu tradícií v Gemerskej Hôrke

 08.08.2017

S radosťou oznamujem občanom obce, že sa nám podarilo získať ďalšiu finančnú čiastku v rámci dotácií, tentokrát z Ministerstva financií Slovenskej republiky - Sekcie rozpočtovej politiky na "Rekonštrukciu strechy Domu tradícií v Gemerskej Hôrke č. 315 na p.č. C-391" v celkovej výške 13.500,-€. Obec Gemerská Hôrka je povinná podieľať sa na financovaní   predmetnej akcie najmenej vo výške 10% z celkových výdavkov, t.j. sumou 1.350,-€. (Predmetné rozhodnutie o poskytnutí dotácie tvorí prílohu tohto oznamu).

Momentálne robíme na výbere dodávateľa realizácie predmetnej akcie, samotnú realizáciu plánujeme uskutočniť v mesiaci september 2017.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Oprava cesty
17 / 10 / 2017

Oprava cesty

Oznamujeme obyvateľom obce, že po viacnásobnom zasielaní našej žiadosti na VÚC Košice, odbor dopravy, o opravu cesty III. triedy medzi Gemerskou Hôrkou a Hucínom v priebehu minulého týždňa došlo k realizácií opravy cestného telesa od kamenného mosta až po osadlosť Žilka smerom na Hucín.


1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja