• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Rekonštrukcia strechy Domu tradícií v Gemerskej Hôrke

 08.08.2017

S radosťou oznamujem občanom obce, že sa nám podarilo získať ďalšiu finančnú čiastku v rámci dotácií, tentokrát z Ministerstva financií Slovenskej republiky - Sekcie rozpočtovej politiky na "Rekonštrukciu strechy Domu tradícií v Gemerskej Hôrke č. 315 na p.č. C-391" v celkovej výške 13.500,-€. Obec Gemerská Hôrka je povinná podieľať sa na financovaní   predmetnej akcie najmenej vo výške 10% z celkových výdavkov, t.j. sumou 1.350,-€. (Predmetné rozhodnutie o poskytnutí dotácie tvorí prílohu tohto oznamu).

Momentálne robíme na výbere dodávateľa realizácie predmetnej akcie, samotnú realizáciu plánujeme uskutočniť v mesiaci september 2017.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja