• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska Veronika v Gemerskej Hôrke

 08.05.2017

Jubilejný rok 50. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 85. výročie založenia závodu – rok 1967 – bol úspešným rokom kolektívu závodu.

Pracujúci závodu Gemerská celulózka a papiereň tieto významné udalosti pozdravili s prijatím hodnotného socialistického záväzku, ktorý bol zameraný na splnenie a prekročenie výrobného plánu, zvýšenie kvality výrobkov, zníženie vlastných nákladov a vylepšovanie pracovných podmienok pracujúcich.

Pracovníkom závodu z príležitosti osláv 85. výročia založenia závodu bol odovzdaný moderný kultúrny dom s komplexným zariadením. Finančná hodnota tohto zariadenia bola 3 057 667,70 Kčs (cca 114 173,02 €). Pracujúci pri výstavbe odpracovali 18 000 brigádnických hodín a pri dokončovacích prácach – najmä pri úprave vonkajších priestranstiev kultúrneho domu a závodu – odpracovali po 8 hodín.

Oficiálne oslavy 85. výročia založenia závodu o odovzdanie kultúrneho domu boli 8. a 9. mája 1967. Týmto dňom toto zariadenie sa stalo Závodným klubom Revolučného odborového hnutia. Na oslavách boli zastúpené sesterské závody, podnikové a odborové riaditeľstvo papieru a celulózy, okresná odborová rada, krajská odborová rada, odborová komisia papieru a celulózy, ústredný výbor odborového zväzu chémie, okresný výbor komunistickej strany, okresný národný výbor a miestne národné výroby okolitých obcí (Gemerská Hôrka, Plešivec, Bohúňovo, Meliata). Kultúrny program predniesol tanečný a spevácky súbor „Mladé srdcia“ (Ifjú szívek) z Bratislavy ako i miestne organizácie (závod a obec Gemerská Hôrka). Z príležitosti týchto udalosti niektorí pracovníci dostali titul „Najlepší pracovník závodu“.

Dňa 19. augusta toho roku bolo dokončené a odovzdané pracovníkom do užívania letné kúpalisko. V tom mesiaci bol usporiadaný Okresný družstevný deň v Gemerskej Hôrke. Kultúrny program a odovzdávanie vyznamenania družstevníkom bolo v závodnom klube za prítomnosti zástupcov okresného výboru komunistickej strany, okresného národného výboru a miestnych národných výborov.    

Zdroj: Kronika závodu Celulózka Gemerská Hôrka

Aktuality / 50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska
Aktuality / 50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska
Aktuality / 50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska
Aktuality / 50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska
Aktuality / 50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska
Aktuality / 50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska
Aktuality / 50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska
Aktuality / 50. výročie odovzdávania Kultúrneho domu a Kúpaliska
Vatra v Gemerskej Hôrke
12 / 05 / 2018

Vatra v Gemerskej Hôrke

Obec Gemerská Hôrka a Futbalový klub Gemerská Hôrka pozýva každého na tohoročnú vatru dňa 19. mája 2018 na miestne futbalové ihrisko


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja