• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 27.03.2017

Týmto Vás pozývam na II. zasadnutie v roku 2017 Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, ktoré sa bude konať dňa 30.03.2017 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.


Program zasadnutia:

1) Otovrenie 

2) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3) Schválenie programu zasadnutia

4) Voľba hlavného kontrolóra

5) Diskusia

6) Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť!

V Gemerskej Hôrke, dňa 09.02.2017 

Ing. Tibor Balázs

starosta obce Gemerská Hôrka

Vatra v Gemerskej Hôrke
12 / 05 / 2018

Vatra v Gemerskej Hôrke

Obec Gemerská Hôrka a Futbalový klub Gemerská Hôrka pozýva každého na tohoročnú vatru dňa 19. mája 2018 na miestne futbalové ihrisko


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja