• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Čestné prehlásenie o kompostovaní

 27.01.2021

Vážení občania a vlastníci nehnuteľností,

do rúk sa Vám dostalo Čestné prehlásenie o kompostovaní / Návratka - kompostovanie. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať plnoletým zástupcom každej domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu, prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu, ak vlastník v rodinnom dome nebýva. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na Obecný úrad v Gemerskej Hôrke do 15. 02. 2021 do poštovej schránky (pri dverách Obecného úradu).

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci povinnosť zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), kde patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRO z kuchýň) a biologický rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO zo záhrad). Zákon však stanovuje aj možnosť, kedy sa osobitný systém triedenia BRO z kuchýň zaviesť nemusí, a to ak obec preukáže, že v obci 100 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách. Práve domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Gemerská Hôrka za prirodzené. Kompostovaním možno znížiť množstvo zmesových odpadov a tým aj znížiť ekonomické zaťaženie obce spôsobované nesprávnym nakladaním s odpadmi. Kompostovanie udržuje a vylepšuje chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy, znižuje množstvo skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy, atď. Človek vyprodukuje približne 230 kg biologicky rozložiteľného odpadu ročne.

Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.

Čestné vyhlásenie o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného odpadu z domácností/návratka je zverejnené aj na internetovej stránke obce Gemerská Hôrka.

Obec Gemerská Hôrka ďakuje všetkým občanom za spoluprácu.

V Gemerskej Hôrke, dňa 27. 01. 2021

Ing. Tibor Balázs
starosta obce

Výsledky VII. kola testovania
06 / 03 / 2021

Výsledky VII. kola testovania

Testovanie v Gemerskej Hôrke je ukončené. 5. marca bolo otestovaných 514 osôb, z toho 4 osoby mali pozitívny výsledok, 6. marca sa dalo otestovať 567 ľudí s počtom pozitívnych prípadov 1. Celkovo sa vykonalo 1081 testov s počtom 5 pozitívnych výsledkov.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM