• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na XVII. zasadnutie OZ

 17.12.2020

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam XVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 17. decembra 2020 o 16.00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu v Gemerskej Hôrke

V Gemerskej Hôrke, dňa 10. 12. 2020

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM