• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s VJM v GH / Pályázat a gömörhorkai MTNYA igazgatói posztjára

 14.03.2019

Obec Gemerská Hôrka v y h l a s u j e v zmysle zák.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola v Gemerksej Hôrke 268 - Gömörhorka, 049 12 Gemerská Hôrka č. 268 s predpokladaným nástupom 02.05.2019

Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Obec Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka č.151, Tel./fax. 058/7921 225 do 15. apríla 2019 do 15:00 hodiny.

Na obálku prosíme uviesť : „Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s VJM“ - Neotvárať!  


Pályázat a gömörhorkai MTNYA igazgatói munkakörének betöltésére


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM