• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó Képviselő-testületi ülésre

 30.11.2018

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 30. novembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke


A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990 sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény 12. § 1. bekezdése értelmében összehívom
Gömörhorka Község Képviselő-testületének II. ülését, melyre 2018. november 30-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében

Návrh programu – Napirendi pontok :

1. Otvorenie
    Megnyitó
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
    A jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. Schválenie programu zasadnutia
    Az ülés tervének jóváhagyása
4. Prejednanie zriadenia komisií obecného zastupiteľstva
     Az önkormányzat mellet működő bizottságok kialakításának újratárgyalása
5. Prejednanie stavu niektorých prebiehajúcich projektov (Kultúrny dom, Zberný dvor, Chodník pri hlavnej ceste, 11 b.j. nájomné byty )
     A folyamatban levő pályázatok megtárgyalása
6. Diskusia
    Vita
7. Záver
    Befejezés

V Gemerskej Hôrke, dňa 26. 11. 2018
Gömörhorka, 2018. 11. 26.
Ing. Tibor Balázs
starosta obce - polgármester
Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére
21 / 06 / 2019

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére

Pozývame Vás na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 26. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke ||| Meghívjuk Önöket Gömörhorka Község Képviselő-testületének VII. ülésére, melyre 2019. június 26-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM