• SK | 
 • EN | 
 • HU

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó képviselő-testületi ülésre

 19.11.2018

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam I. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 23. novembra 2018 o 17.00 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Gemerskej Hôrke


A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990 sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény 12. § 1. bekezdése értelmében összehívom Gömörhorka Község Képviselő-testületének I. megalakuló ülését, melyre 2018. november 23-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a gömörhorkai kultúrház kistermében


     Návrh programu :  

 1. Otvorenie
 2. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 9. Voľba návrhovej komisie
 10. Menovanie zástupcu starostu
 11. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Diskusia
 14. Záver

V Gemerskej Hôrke, dňa 19. 11. 2018

Gömörhorka, 2018. 11. 19

Ing. Balázs Tibor

starosta obce - polgármester

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére
21 / 06 / 2019

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére

Pozývame Vás na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 26. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke ||| Meghívjuk Önöket Gömörhorka Község Képviselő-testületének VII. ülésére, melyre 2019. június 26-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM