• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó képviselő-testületi ülésre

 03.07.2018

Týmto Vás pozývam na III. zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 03.07.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.


Návrh programu :   

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017

5. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018

6. Plnenie rozpočtu za I.Q.2018

7. Povinné uznesenie OZ pred komunálnymi voľbami

8. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov

9. Rôzne, diskusia

10. Záver

Ing. Tibor Balázs

starosta obce


Meghívó Gömörhorka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi III. ülésére, melyre 2018. július 3-án  17:00 órai kezdettel kerül sor a Községi Hivatal üléstermében.

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére
21 / 06 / 2019

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére

Pozývame Vás na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 26. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke ||| Meghívjuk Önöket Gömörhorka Község Képviselő-testületének VII. ülésére, melyre 2019. június 26-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM