• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó képviselő-testületi ülésre

 31.05.2018

Týmto Vás pozývam na III. zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 31.05.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.


Návrh programu :         

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018

5. Plnenie rozpočtu za I.Q.2018

6. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť!

V Gemerskej Hôrke, dňa 24.05.2018

                                                                           Ing. Balázs Tibor

                                                                                                   starosta obce


Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére
21 / 06 / 2019

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére

Pozývame Vás na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 26. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke ||| Meghívjuk Önöket Gömörhorka Község Képviselő-testületének VII. ülésére, melyre 2019. június 26-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM