• SK | 
  • EN | 
  • HU

Projekty

Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - zníženie energetickej náročnosti

 06.03.2018

Projekt "Obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu - zníženie energetickej náročnosti" bol vypracovaný v 03/2015. Stavebné povolenie bolo vydané 06. júla 2015 a právoplatnosť nadobudla 24. júla 2015. Následne bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s projektom a s kompletnými požadovanými prílohami na Ministerstvo životného prostredia do Bratislavy.

Ministerstvo ŽP určilo Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako riadiaci a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na riadenie projektu, od ktorej sme dňa 28. decembra 2016 obdržali Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 474.081,55 €.

Potom sme dosť dlho museli čakať o obdržanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý sme napokon obdržali dňa 11.10.2017. Odovzdanie staveniska prebehlo dňa 28.12.2017 a samotné stavebné práce sa začali 5.2.2018.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
Projekty / Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu - znížen
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM